Bab mengenai Pola ejaan kalimah, Sighat & Kaedah ilal

Pilih Bab => kemudian klik  Enrol me  untuk masuk ke Bab.

Bab 9 - Sorof (Morfologi Kalimah)

Bab 9 - Sorof (Morfologi Kalimah)

Topik:

 • Sorof (Morfologi) - Pengenalan
 • Tsulasi Mujarrad
 • Tsulasi Mazied
 • Rubaei Mujarrad
 • Rubaei Mazied
 • Impak penambahan huruf ke katadasar
 • Kuiz

Bab 10 - Sighat & Isim Musytaq (Isim Terbitan)

Bab 10 - Sighat & Isim Musytaq (Isim Terbitan)

Topik:

 • Sighat & Isim Musytaq (Isim Terbitan)
  • Isim Masdar (Katanama perbuatan)
  • Isim Fa’il (Yang buat)
  • Isim Maf’ul (Yang kena buat)
  • Isim Makan (Isim Tempat)
  • Isim Zaman (Isim Masa)
  • Isim Alat
  • Sighat Mushabbahah (Isim Sifat)
  • Sighat Mubalaghoh (Isim Sangat)
  • Isim Tasghir (Pengecilan)
  • Isim Tafdhil (yang paling.. | isim perbandingan)
 • Kuiz