Bab mengenai Tatabahasa Bahasa Arab (Nahu)

Pilih Bab => kemudian klik   Enrol me  untuk masuk ke Bab.

Bab 1 - Pengenalan kepada Ayat dan Cara Ayat berkerja

Bab 1 - Pengenalan kepada Ayat dan Cara Ayat berkerja

Topik:

 • Kalimah di dalam Arab & Pembahagiannya
 • Status Kalimah, Fungsi Kalimah dan alamat-alamatnya
 • Ayat & Komponen-komponennya
 • Frasa Macam-Ayat ('Preposition') & Pembahagiannya
 • Kuiz

Bab 2 - Pengenalan kepada Kalimah Isim

Bab 2 - Pengenalan kepada Kalimah Isim

Topik:

 • Cara mengenal Isim
 • 4 Property Isim
 • Isim-isim yang kaku (mabni)
 • Kuiz

Bab 3 - Pengenalan kepada Kalimah Fi'il

Bab 3 - Pengenalan kepada Kalimah Fi'il

Topik:

 • Mengenal 3 Katakerja (Fi'il) Utama (Madhi, Mudhorik, Amar)
 • Panduan mengenal Fi’il:
  • Apabila melibatkan gantinama (Madhi, Mudhorik dan Amar)
  • Apabila melibatkan Huruf Tambahan
  • Apabila melibatkan Nun-taukid Tsaqilah
  • Mudhorik yang statusnya telah berubah
  • Mudhorik Statusnya - yang hujungnya melibatkan huruf sakit
  • Amar yang Madhinya melibatkan huruf sakit
  • Doer (Pelaku) Dalaman vs Doer Luaran
  • Apabila melibatkan Doer/Pelaku yang tidak disebut
 • Kuiz

Bab 4 - Pengenalan kepada 'Kekuatan & Kesempurnaan' Fi’il

Bab 4 - Pengenalan kepada 'Kekuatan & Kesempurnaan' Fi’il

Topik:

 • Fi’il Muta’adi vs Lazim
 • Fi’il Sempurna vs Fi’il Lemah vs Huruf yang menyerupai Fi’il
 • Kumpulan Fi'il Dhzonna dan rakan2nya
 • Kumpulan Fi'il Kana dan rakan2nya
 • Kumpulan Huruf yang menyerupai Fi'il Inna dan rakan2nya
 • Kuiz

Bab 5 - Faktor-faktor yang mempengaruhi status kalimah Fi’il

Bab 5 - Faktor-faktor yang mempengaruhi status kalimah Fi’il

Topik:

 • Amil Nasab - me'mansub'kan Fi'il
 • Amil Jazam - men'jazam'kan Fi'il
 • Kuiz

Bab 6 - Ada apa dengan ayat yang panjang

Bab 6 - Ada apa dengan ayat yang panjang

Topik:

 • Tabi (Isim Ikut Mengikut)
 • Frasa-frasa yang dilayan seperti satu unit
 • Fungsi kalimah (tempat I'rab) yang boleh diisi oleh Ayat
 • Fungsi Macam Ayat
 • Kuiz

Bab 7 - Faktor-faktor yang menentukan status bagi fungsi kalimah

Bab 7 - Faktor-faktor yang menentukan status bagi fungsi kalimah

Topik:

 • Fungsi kalimah yang menggunakan status Marfuk
 • Fungsi kalimah yang menggunakan status Mansub
 • Fungsi kalimah yang menggunakan status Majrur
 • Kuiz

Bab 8 - Ringkasan Himpunan huruf-huruf & Lain2

Bab 8 - Ringkasan Himpunan huruf-huruf & Lain2

Topik:

 • Himpunan Huruf-huruf
 • Isim mausul berfungsi (Mausul Mustarik)
 • Pernomboran
 • Kuiz