Pengenalan kepada Ayat dan Cara Ayat Bahasa Arab berkerja

Pengenalan kepada Ayat dan Cara Ayat Bahasa Arab berkerja

Topik:

 • Kalimah  & Pembahagiannya
 • Status Kalimah & Fungsi Kalimah
 • Ayat & Komponen-komponennya
 • Frasa Macam-Ayat  & Pembahagiannya

Pengenalan kepada Kalimah Isim

Pengenalan kepada Kalimah Isim

Topik:

 • Cara mengenal Isim
 • 4 Property Isim
 • Isim-isim yang kaku (mabni)

Pengenalan kepada Kalimah Fi'il

Pengenalan kepada Kalimah Fi'il

Topik:

 • Berkenalan dengan 3 Fi'il Utama
 • Panduan Fi’il apabila melibatkan
  • Gantinama
  • Huruf Tambahan
  • Nun-taukid Tsaqilah
  • Perubahan status
  • Doer Dalaman vs Luaran
  • Pelaku yang tidak disebut

Pengenalan kepada 'Kekuatan & Kesempurnaan' Fi’il

Pengenalan kepada 'Kekuatan & Kesempurnaan' Fi’il

Topik:

 • Fi’il Muta’adi vs Fi'il Lazim
 • Fi’il Sempurna vs Fi’il Lemah
 • Huruf yang menyerupai Fi’il
 • Dhzonna dan rakan2nya
 • Kana dan rakan2nya
 • Inna dan rakan2nya

Faktor-faktor yang mempengaruhi status kalimah Fi’il

Faktor-faktor yang mempengaruhi status kalimah Fi’il

Topik:

 • Amil Nasab - me'mansub'kan Fi'il
 • Amil Jazam - men'jazam'kan Fi'il

Ada apa dengan ayat yang panjang

Ada apa dengan ayat yang panjang

Topik:

 • Tabi 
 • Frasa-frasa yang dilayan seperti satu unit
 • Fungsi kalimah Isim yang boleh diisi oleh Ayat
 • Fungsi Macam Ayat

Faktor-faktor yang menentukan status bagi kalimah isim

Faktor-faktor yang menentukan status bagi kalimah isim

Topik:

 • Fungsi kalimah Isim yang berstatus:
  • Marfuk
  • Mansub
  • Majrur

Ringkasan Himpunan huruf-huruf & Lain2

Ringkasan Himpunan huruf-huruf & Lain2

Topik:

 • Himpunan Huruf-huruf
 • Isim mausul berfungsi (Mausul Mustarik)
 • Pernomboran